TILLGÄNGLIGT NU

Titta närmare på dina resurskostnader

Publiceringsdatum: 21 februari, 2020

Behöver du leta reda på en kostnadsökning för en viss resurs? Eller vill du kanske veta vilka mätare som gäller för varje resurs? Svaren på dina frågor får du med den nya resursdetaljnivån i vyn Kostnad efter resurs i kostnadsanalysen.

I vyn Kostnad efter resurs finns nu en uppdaterad tabellvy och länkar till varje resurs så att du kan förstå dina kostnader bättre för varje resurs på mätarnivå, med dess associerade tjänster. Nu har du också möjlighet att hantera varje resurs från kostnadsanalysen genom att klicka på resursen i vyn Kostnad efter resurs. Obs! Den här åtgärden är endast aktiverad för RBAC-omfång, dvs. för hanteringsgrupper, prenumerationer och resursgrupper.

Anteckning 2020-02-20 143306 (002)

Läs mer om kostnadsanalys på: Snabbstart: Utforska och analysera kostnader med kostnadsanalys

Läs bloggen från februari 2020.

  • Cost Management + Billing
  • Features
  • Management
  • Pricing & Offerings
  • Services

Tillhörande produkter