Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Dedikerade kluster för Azure Monitor Log Analytics med datakryptering i vila samt Lockbox

Publiceringsdatum: 22 september, 2020

Dedikerade Log Analytics-kluster från Azure Monitor är tillgängliga för produktionsdistribution (registrering krävs för att säkerställa kapacitet) med stöd för storskaliga och avancerade scenarier såsom datakryptering i vila med kundhanterade nycklar (CMK) och Lockbox. Dessa dedikerade kluster är samlingar av arbetsytor som kombineras i ett enskilt hanterat kluster, som kan användas för att bättre hantera storskaliga distributioner. Kluster kommer endast innehålla arbetsytor som du väljer. Därför kan du även dra nytta av kapacitetsreservation på klusternivå (från 1 000 GB/dag) till rabatterat pris.

  • Datakryptering i vila: Azure Monitor säkerställer att alla data och sparade frågor krypteras i vila med hjälp av Microsoft-hanterade nycklar (MMK). Azure Monitor har även ett alternativ för kryptering via din egen nyckel som lagras i ditt Azure Key Vault och används av lagringsutrymmet med autentisering genom systemtilldelad hanterad identitet. Den här nyckeln (CMK) kan vara HSM-skyddad med antingen program- eller maskinvara och är endast tillgänglig för dedikerade kluster.
  • LockBox: Lockbox tillhandahålls i det dedikerade Log Analytics-kluster där data förvaras i lagringskonton under din Lockbox-skyddade prenumeration. Med Lockbox får du kontroll så att du kan godkänna eller avvisa begäranden från Microsoft-tekniker om att få åtkomst till dina data under en supportbegäran.

Några andra fördelar som du kan dra nytta av med dedikerade kluster:

  • Hastighetsbegränsning: Du kan ha högre hastighetsbegränsningar för inmatning på endast dedikerade kluster.
  • Konsekvens: Du får egna dedikerade resurser och därmed konsekvens vad gäller prestanda och svarstid.
  • Hastighet: Frågor mellan flera arbetsytor körs snabbare om alla arbetsytor finns i samma kluster.

Läs mer

  • Azure Monitor
  • Features

Tillhörande produkter