TILLGÄNGLIGT NU

Azure DDoS Protection – Allmänt tillgängligt

Publiceringsdatum: 26 september, 2017

Azure DDoS Protection skyddar slutpunkter som är tillgängliga för allmänheten från distribuerade DDoS-attacker. DDoS-attacker är ett av de största tillgängliga hoten mot molntjänster idag. DDoS-attackernas avsikt är att förbruka tjänsternas resurser så att tjänsten ska bli otillgänglig för kunderna. Tjänsten Azure DDoS Protection Service tillhandahåller övervakning över nätverksflödet för de skyddade slutpunkterna som alltid är igång, och när en DDoS-attack identifieras tillämpas automatiskt trafikskrubbning för att garantera att endast legitim trafik når tjänsten. Med Azure DDoS Protection kan kunderna vara säkra på att deras tjänster skyddas från påverkan av DDoS-attacker.

Läs mer

 

  • Features