Dataöverföring från Azure Origins till Azure CDN från Microsoft är nu kostnadsfri

Inlägg på den 13 september 2019

Vi tillkännager att dataöverföring från Azure-tjänster, till exempel Azure Storage, Azure Media Services, Azure Application Gateway med mera, till Azure CDN från Microsoft är kostnadsfri från och med oktober 2019. Ändringen för att möjliggöra detta lanserades i början av september och kunderna kommer att se sänkta avgifter från och med oktoberfakturan. 

Läs mer

  • Content Delivery Network
  • Services