FÖRHANDSVERSION

Azure Data Factory stöder inläsning av data till Azure Synapse Analytics med instruktionen COPY

Publiceringsdatum: 18 januari, 2020

Azure Synapse Analytics har en ny COPY-instruktion (förhandsversion) som ger ökad flexibilitet för datainmatning med högt dataflöde. Nu kan du konfigurera kopieringsaktiviteten i Data Factory så att data läses in i Azure Synapse Analytics med underliggande COPY-instruktion.

Läs mer

  • Data Factory
  • Azure Synapse Analytics
  • Features