TILLGÄNGLIGT NU

Data Factory lägger till stöd för hanterad identitet till dataflöden

Publiceringsdatum: 29 januari, 2020

Azure Data Factory-användare kan nu bygga dataflödesmappningar som använder hanterad identitet (tidigare MSI) för Azure Data Lake Store gen 2, Azure SQL Database och Azure Synapse Analytics (tidigare SQL DW). Dessa nya säkerhetsfunktioner, kombinerat med ADF:s befintliga support för Azure-betrodda tjänster, gör att du nu kan skapa ETL-pipelines med ADLS gen 2-lagringskonton som källor och kanalmottagare utan att offentliga slutpunkter krävs.

Här är dokumentationslänkar för att konfigurera din datafabrik att använda MSI med ADLS gen 2, SQL DB och Synapse Analytics (SQL DW).

Läs mer

 

  • Data Factory
  • Features

Tillhörande produkter