FÖRHANDSVERSION

Anpassade roller för hantering av appregistrering

Publiceringsdatum: 08 augusti, 2019

Få fullständig kontroll över vilken åtkomst dina administratörer har. Nu kan du skapa en roll för att tilldela behörigheter för att hantera appregistreringar. Anpassade RBAC-roller för Azure AD hämtar de underliggande behörigheterna för inbyggda administratörsroller, så att du kan skapa och ordna dina egna anpassade roller.

Läs mer

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Security

Tillhörande produkter