TILLGÄNGLIGT NU

Azure IoT C# SDK och Java SDK har nu nya grenar för långsiktigt stöd (LTS)

Publiceringsdatum: 14 februari, 2020

Azure IoT Java SDK och C# SDK har nu nya grenar med långsiktigt stöd (LTS).

I båda fallen stöds inte tidigare LTS-grenar längre.

Viktigt att veta

Om du använder C# SDK finns det ett par scenarier där du bör välja den senaste huvudgrenen istället för LTS-grenen:

  • Om du använder HTTP-proxyn väljer du den senaste Microsoft.Azure.Devices v1.19.0-versionen. Den innehåller en korrigering för en regression som avbröt HTTP-proxyfunktionen i den tidigare LTS-versionen.
  • Om du vill specificera standardprincipen för certifikatåterkallelse väljer du den senaste Microsoft.Azure.Devices.Client v.1.23.0-versionen. Den har fjärråterkallelsekontrollen för SSL-certifikat inaktiverad som standard för både AMQP och MQTT, och innehåller även ett nytt API för att aktivera/inaktivera den här kontrollen.

Se alla uppdateringarna i lagringsplatsens viktiga information.

Vad är en LTS-gren?

Förutom att vi ofta lanserar nya versioner av de senaste och bästa funktionerna på våra GitHub-lagringsplatser, erbjuder vi samtidigt en stabil gren – LTS-grenen – som bara får viktiga felkorrigeringar och säkerhetskorrigeringar. Den här grenen ger viktiga uppdateringar med minimal inverkan på enhetens kod. Med LTS- och huvudgrenen får du flexibilitet för att skapa stabila lösningar samtidigt som du har åtkomst till den senaste tekniken och GitHub-supporten.

Vår LTS-tidslinje

  • En ny LTS-version släpps var sjätte månad. Det innebär att en ny LTS-gren skapas för kodåtkomst och att en ny uppsättning LTS-paket släpps på den pakethanterare som stöds. LTS-grenens versionshantering följer huvudgrenen vid lanseringstidpunkten. Inaktuella API:er från huvudgrenen tas bort med en större versionsuppdatering och i den påföljande lanseringen av en ny LTS-gren.
  • En version underhålls aktivt i sex månader med säkerhetskorrigeringar och viktiga felkorrigeringar. En ny LTS-version släpps efter sex månader. Den föregående versionen blir då inaktuell och får inte fler uppdateringar.

  • Efter en total livslängd på ett år tas motsvarande gren bort från GitHub, men paket från pakethanteraren är fortfarande tillgängliga.

Om du har synpunkter om den här designen kan du kommentera på GitHub.

Ett diagram som visar tidslinjerna för vår LTS-gren med sexmånaderssteg

 

  • Internet of Things
  • Azure IoT Hub
  • SDK and Tools