Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Återställning mellan regioner för Azure Virtual Machines med Azure Backup

Publiceringsdatum: 29 april, 2020

Återställning mellan regioner för Azure Virtual Machines med Azure Backup finns nu som förhandsversion. 

I och med introduktionen av återställning mellan regioner kan du när du vill initiera återställningar i en sekundär region för att undvika problem med stillestånd i en primär region för din miljö. Detta gör att återställningar i den sekundära regionen kontrolleras helt av kunden. Azure Backup använder säkerhetskopierade data som replikeras till den sekundära regionen för sådana återställningar. 

Azure Backup använder Recovery Services-valv för att lagra säkerhetskopierade data, vilket erbjuder både lokal redundans och georedundans. För att säkerställa hög tillgänglighet av säkerhetskopierade data är lagringsinställningarna inställda på georedundans som standard i Azure Backup. Det innebär att säkerhetskopierade data i en primär region georeplikeras till en Azure-kopplad sekundär region. Om Azure har ett avbrott i en primär region är data som har replikerats i en sekundär region tillgänglig för återställning endast i en sekundär region. Använd den nya funktionen för återställning över flera regioner för att minimera problem i den primära regionen.

I följande scenarier kan du utnyttja data som replikerats i en sekundär region med hjälp av den här funktionen:

  • Fullständigt avbrott – Vid ett haveri i en primär Azure-region var du tidigare tvungen att vänta tills Azure hade deklarerat ett avbrott för att få åtkomst till dina data i den sekundära regionen. Nu kan du använda funktionen för återställning mellan regioner för att initiera återställningar i en sekundär region innan Azure deklarerar ett avbrott. Det krävs därför ingen väntetid innan du kan återställa data i en sekundär region.
  • Partiellt avbrott – Tidigare gick det inte att utföra återställningar till en primär eller sekundär region under ett partiellt avbrott. Nu kan du använda återställning mellan regioner i en sekundär region med hjälp av en replik av säkerhetskopierade data i den sekundära regionen.
  • Inget avbrott Tidigare gick det inte att utföra övningar i affärskontinuitet och haveriberedskap med data i den sekundära regionen. Med den nya funktionen kan du utföra återställning av säkerhetskopierade data i en sekundär region (även när det inte uppstått ett fullständig eller partiellt avbrott i en primär region) för övningar i affärskontinuitet och haveriberedskap. 

Azure Backup använder lagringskontots skrivskyddade åtkomst till RA-GRS-funktionen som stöd vid återställningar från en sekundär region. Observera att på grund av en fördröjning i lagringsreplikeringen från den primära till sekundära regionen uppstår en fördröjning i tillgängligheten för säkerhetskopierade data för återställningen i en sekundär region.

5ebad741-fe82-4bac-a7fb-85372bf8ad3a

Viktiga funktioner:

  • Självbetjänade återställningar av sekundära säkerhetskopierade data i den sekundära regionen.
  • Möjlighet att när som helst utföra övningar i affärskontinuitet och haveriberedskap för efterlevnadskontroll.
  • Hög tillgänglighet för säkerhetskopierade data under partiella eller fullständiga avbrott i en Azure-region.

I den här förhandsversionen kommer Azure Backup att stödja återställning av Azure Virtual Machines samt diskar från en sekundär region.

Läs om hur du aktiverar den här funktionen

Läs mer och registrera dig för förhandsversionen

Kontakta supporten

  • Features