Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Copy Activity (kopieringsaktivitet) i Azure Data Factory har stöd för att skapa en måltabell automatiskt

Publiceringsdatum: 18 september, 2019

Läs in data snabbare med nytt stöd från funktionen Copy Activity (kopieringsaktivitet) i Azure Data Factory. Om du nu försöker kopiera data från en källa som stöds till SQL Database/Data Warehouse att måltabellen inte finns, så skapar Copy Activity (kopieringsaktivitet) den automatiskt. Efter datainmatningen granskar och justerar du schemat för mottagartabellen efter behov.

Den här funktionen kan användas med:

Följ den här vägen för att automatiskt skapa en måltabell: ADF authoring UI (Skapargränssnitt i ADF) > Copy activity sink (Kanalmottagare för kopieringsaktivitet) > Table option (Tabellalternativ) > Auto create table (Skapa tabell automatiskt). Eller klicka på egenskapen tableOption i nyttolasten för kanalmottagaren för kopieringsaktivitet.

Läs mer om Copy Activity (kopieringsaktivitet) >

  • Azure Data Factory
  • Features

Tillhörande produkter