Rensa filer med den inbyggda borttagningsaktiviteten i Azure Data Factory

Publiceringsdatum: 26 juni, 2019

Du kan nu använda den inbyggda ADF-borttagningsaktiviteten i din pipeline för att ta bort oönskade filer utan att behöva skriva kod. Du kan ta bort antingen mappar eller filer från Azure Blob Storage, Azure Data Lake Storage Gen1, Azure Data Lake Storage Gen2, filsystem, FTP-server, sFTP-server och Amazon S3. 

Kom igång med borttagningsaktiviteten i ADF här.

  • Data Factory V2
  • Data Factory
  • Features
  • Services

Tillhörande produkter