Hoppa till huvudinnehåll

Ändringar av resurs-GUID och namn för Blob Storage, Tyskland

Publiceringsdatum: 19 november, 2018

Från och med 1 januari 2019 kommer resurs-GUID och namn för Azure Blob Storage för regioner i Tyskland att ändras. Om du har några debiteringsrutiner som utgår från namn eller resurs-GUID:er bör du uppdatera dem.

I följande tabell finns mer detaljerad information.

Tjänstnamn

Regionnamn

Gammal tjänsttyp

Ny tjänsttyp

Gammalt resursnamn

Nytt resursnamn

Gammalt GUID

Nytt GUID

Gammalt produktnamn

Nytt produktnamn

Storage

Tyskland, centrala

Nivåindelad blockblob

Generell blockblob v2

Frekventa GRS-skrivåtgärder

GRS – åtgärderna Lista och Skapa container

ec351a9c-ff1d-4169-bd11-ded943eac7cc

61de6ed4-a215-4b1f-908f-46d59bb2f300

Nivåindelad blockblob – Frekvent GRS – Skrivåtgärder – Tyskland, centrala

Generell blockblob v2 – GRS – Åtgärderna Lista och Skapa container – Tyskland, centrala

Storage

Tyskland, centrala

Nivåindelad blockblob

Generell blockblob v2

Frekventa LRS-skrivåtgärder

LRS – åtgärderna Lista och Skapa container

de1e3e75-5bef-4d5e-8a96-74fa206b2a3b

4d04c065-5fd5-4d87-8954-66e4e82c1376

Nivåindelad blockblob – Frekvent LRS – Skrivåtgärder – Tyskland, centrala

Generell blockblob v2 – LRS – Åtgärderna Lista och Skapa container – Tyskland, centrala

Storage

Tyskland, nordöstra

Nivåindelad blockblob

Generell blockblob v2

Frekventa GRS-skrivåtgärder

GRS – åtgärderna Lista och Skapa container

2e804478-2cd8-4f98-bccb-33b350eca1b3

6ac4aef8-687e-4329-bf25-28d51e3f28c3

Nivåindelad blockblob – Frekvent GRS – Skrivåtgärder – Tyskland, nordöstra

Generell blockblob v2 – GRS – Åtgärderna Lista och Skapa container – Tyskland, nordöstra

Storage

Tyskland, nordöstra

Nivåindelad blockblob

Generell blockblob v2

Frekventa LRS-skrivåtgärder

LRS – åtgärderna Lista och Skapa container

41efd547-8f9f-414d-80e7-c0c6049b151e

807804c0-0ba6-4f1e-a316-007b42778f4f

Nivåindelad blockblob – Frekvent LRS – Skrivåtgärder – Tyskland, nordöstra

Generell blockblob v2 – LRS – Åtgärderna Lista och Skapa container – Tyskland, nordöstra

  • Lagringskonton
  • Services

Tillhörande produkter