FÖRHANDSVERSION

Azure AD-administratörsroller för B2C finns nu i offentlig förhandsversion

Uppdaterad: 06 maj, 2019

Välkommen till den offentliga förhandsversionen av de nya administratörsrollerna i B2C Azure AD för B2C-klientorganisationer. De nya rollerna är

  • B2C User Flow Administrator
  • B2C User Flow Attribute Administrator
  • B2C IEF Keyset Administrator
  • B2C IEF Policy Administrator

Delegering av de här rollerna ger en robust hantering av B2C-användarflödena (kallas även för inbyggda principer). Genom att skapa eller redigera användarflöden kan exempelvis en B2C User Flow Administrator ändra html/CSS/javascript-innehållet i användarnas upplevelse, ändra MFA-krav per användarflöde, ändra anspråk i aktuell token och justera sessionsinställningarna för alla klientorganisationens principer. Mer information finns i dokumentationen.

  • Azure Active Directory B2C
  • Management