Ändring av för Azure Virtual Machines NVv2-mätarnamn

Publiceringsdatum: 18 maj, 2019

Från den 1 juli 2019 kommer mätarnamnen för Azure Virtual Machines NVv2 att ändras. Vi kommer att göra en mindre ändring i resursnamnet för virtuella NVv2-datorer som för närvarande finns i en förhandsversion. Om du har NVv2-förhandsversionen kan du behöva ändra dina skript eller automatiska faktureringsrutiner som bygger på resursnamn.

Dessutom har vi nyligen släppt NVv3-serien i en förhandsversion, baserat på feedback från kunder. Kunder som nu använder NVv2-förhandsversionen ombeds att byta till NVv3-förhandsversionen för att dra nytta av konfigurationer med hypertrådar.

Du bör redan ha fått ett meddelande med detaljerad information om namnändringen för VM-serien och vilka åtgärder du behöver vidta för att migrera till NVv3. Be Azure-supporten om mer information om du inte har fått meddelandet.

Se information om namnändringar i tabellerna nedan.

Betala per användning/Påverkan på namn på Enterprise-avtal

Mätnings-ID (Resurs-GUID)

Delnummer

Tjänstnamn

Typ av tjänst

Gammalt resursnamn

Nytt resursnamn

Region

Gammalt produktnamn (EA-portalnamn)

Nytt produktnamn (EA-portalnamn)

Gammal materialbeskrivning

Ny materialbeskrivning

52b955b2-1286-46ed-ae25-b4736f4400f0

AAD-28323

Virtual Machines

NVSv2-serien Windows

N4s

NV24s v2

USA, södra centrala

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV24s – Förhandsversion – USA, södra centrala

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV24s v2 – Förhandsversion – USA, södra centrala

Az VM NVSv2 Series Windows-NV24s Low Pri-10 Hrs-Preview-US C

Az VM NVSv2 Series Windows-NV24s-10 Hrs-Preview-US SC

b6cdfc95-dd8f-42f3-b2e7-1bd8c8075535

AAD-28367

Virtual Machines

NVSv2-serien Windows

N4s

NV24s v2

USA, västra

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV24s – Förhandsversion – USA, västra

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV24s v2 – Förhandsversion – USA, västra

Az VM NVSv2 Series Windows-NV24s-1 Hr-Preview-US W

Az VM NVSv2 Series Windows-NV24s-1 Hr-Preview-US W

aa9f668b-49e9-4c2b-826b-e00985b2a12a

AAD-28322

Virtual Machines

NVSv2-serien Windows

N4S med låg prioritet

NV24s v2 – låg prioritet

USA, södra centrala

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV24s med låg prioritet – Förhandsversion – USA, södra centrala

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV24s v2 med låg prioritet – Förhandsversion – USA, södra centrala

Az VM NVSv2 Series Windows-NV24s-10 Hrs-Preview-US C

Az VM NVSv2 Series Windows-NV24s Low Pri-10 Hrs-Preview-US SC

6119ee26-35a4-417f-b2fc-185a5aad43ac

AAD-28352

Virtual Machines

NVSv2-serien Windows

N4S med låg prioritet

NV24s v2 – låg prioritet

USA, västra

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV24s med låg prioritet – Förhandsversion – USA, västra

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV24s v2 med låg prioritet – Förhandsversion – USA, västra

Az VM NVSv2 Series Windows-NV24s Low Pri-1 Hr-Preview-US W

Az VM NVSv2 Series Windows-NV24s Low Pri-1 Hr-Preview-US W

ae79e176-5622-4291-9ff1-31e305a717dc

AAD-28319

Virtual Machines

NVSv2-serien Windows

NV12s

NV12s v2

USA, södra centrala

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV12s – Förhandsversion – USA, södra centrala

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV12s v2 – Förhandsversion – USA, södra centrala

Az VM NVSv2 Series Windows-NV12s-10 Hrs-Preview-US C

Az VM NVSv2 Series Windows-NV12s-10 Hrs-Preview-US SC

d8623001-d465-4403-8986-cabc7fc1b6d3

AAD-28358

Virtual Machines

NVSv2-serien Windows

NV12s

NV12s v2

USA, västra

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV12s – Förhandsversion – USA, västra

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV12s v2 – Förhandsversion – USA, västra

Az VM NVSv2 Series Windows-NV12s-1 Hr-Preview-US W

Az VM NVSv2 Series Windows-NV12s-1 Hr-Preview-US W

547dd521-cae6-4466-aff7-96e22d15ad70

AAD-28327

Virtual Machines

NVSv2-serien Windows

NV12s med låg prioritet

NV12s v2 – låg prioritet

USA, södra centrala

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV12s med låg prioritet – Förhandsversion – USA, södra centrala

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV12s v2 med låg prioritet – Förhandsversion – USA, södra centrala

Az VM NVSv2 Series Windows-NV12s Low Pri-10 Hrs-Preview-US C

Az VM NVSv2 Series Windows-NV12s Low Pri-10 Hrs-Preview-US SC

e367d882-1dc8-4edc-8da8-3f761faacde8

AAD-28366

Virtual Machines

NVSv2-serien Windows

NV12s med låg prioritet

NV12s v2 – låg prioritet

USA, västra

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV12s med låg prioritet – Förhandsversion – USA, västra

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV12s v2 med låg prioritet – Förhandsversion – USA, västra

Az VM NVSv2 Series Windows-NV12s Low Pri-1 Hr-Preview-US W

Az VM NVSv2 Series Windows-NV12s Low Pri-1 Hr-Preview-US W

3a2719be-684c-4e18-a9b8-4b1888506ed9

AAD-28316

Virtual Machines

NVSv2-serien Windows

NV6s

NV6s v2

USA, södra centrala

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV6s – Förhandsversion – USA, södra centrala

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV6s v2– Förhandsversion – USA, södra centrala

Az VM NVSv2 Series Windows-NV6s-10 Hrs-Preview-US C

Az VM NVSv2 Series Windows-NV6s-10 Hrs-Preview-US SC

32278baf-a869-44fe-a348-bf8e72a3e605

AAD-28356

Virtual Machines

NVSv2-serien Windows

NV6s

NV6s v2

USA, västra

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV6s – Förhandsversion – USA, västra

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV6s v2 – Förhandsversion – USA, västra

Az VM NVSv2 Series Windows-NV6s-1 Hr-Preview-US W

Az VM NVSv2 Series Windows-NV6s-1 Hr-Preview-US W

479f5cfc-ccfb-4942-a041-2e999904cadc

AAD-28325

Virtual Machines

NVSv2-serien Windows

NV6s med låg prioritet

NV6s v2 – låg prioritet

USA, södra centrala

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV6s med låg prioritet – Förhandsversion – USA, södra centrala

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV6s v2 med låg prioritet – Förhandsversion – USA, södra centrala

Az VM NVSv2 Series Windows-NV6s Low Pri-10 Hrs-Preview-US C

Az VM NVSv2 Series Windows-NV6s Low Pri-10 Hrs-Preview-US SC

627066c6-4ef9-413d-b3ce-b30f843a23e9

AAD-28357

Virtual Machines

NVSv2-serien Windows

NV6s med låg prioritet

NV6s v2 – låg prioritet

USA, västra

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV6s med låg prioritet – Förhandsversion – USA, västra

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV6s v2 med låg prioritet – Förhandsversion – USA, västra

Az VM NVSv2 Series Windows-NV6s Low Pri-10 Hrs-Preview-US W

Az VM NVSv2 Series Windows-NV6s Low Pri-10 Hrs-Preview-US W

Påverkan på namn på Enterprise-avtal med SKU:er för Dev/Test

Mätnings-ID (Resurs-GUID)

Delnummer

Tjänstnamn

Typ av tjänst

Gammalt resursnamn

Nytt resursnamn

Region

Gammalt produktnamn (EA-portalnamn)

Nytt produktnamn (EA-portalnamn)

Gammal materialbeskrivning

Ny materialbeskrivning

52b955b2-1286-46ed-ae25-b4736f4400f0

AAD-28334

Virtual Machines

NVSv2-serien Windows

N4s

NV24s v2

USA, södra centrala

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV24s – Dev/Test – Förhandsversion – USA, södra centrala

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV24s v2 – Dev/Test – Förhandsversion – USA, södra centrala

Az VM NVSv2 Series Windows-NV24s-10 Hrs-DvTst-Preview-US C

Az VM NVSv2 Series Windows-NV24s-10 Hrs-DvTst-Preview-US SC

b6cdfc95-dd8f-42f3-b2e7-1bd8c8075535

AAD-28369

Virtual Machines

NVSv2-serien Windows

N4s

NV24s v2

USA, västra

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV24s – Dev/Test – Förhandsversion – USA, västra

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV24s v2 – Dev/Test – Förhandsversion – USA, västra

Az VM NVSv2 Series Windows-NV24s-1 Hr-DvTst-Preview-US W

Az VM NVSv2 Series Windows-NV24s-1 Hr-DvTst-Preview-US W

aa9f668b-49e9-4c2b-826b-e00985b2a12a

AAD-28331

Virtual Machines

NVSv2-serien Windows

N4S med låg prioritet

NV24s v2 – låg prioritet

USA, södra centrala

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV24s med låg prioritet – Dev/Test – Förhandsversion – USA, södra centrala

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV24s v2 med låg prioritet – Dev/Test – Förhandsversion – USA, södra centrala

Az VM NVSv2 Series Windows-NV24s Low Pri-10 Hrs-DvTst-Preview-US C

Az VM NVSv2 Series Windows-NV24s Low Pri-10 Hrs-DvTst-Preview-US SC

6119ee26-35a4-417f-b2fc-185a5aad43ac

AAD-28353

Virtual Machines

NVSv2-serien Windows

N4S med låg prioritet

NV24s v2 – låg prioritet

USA, västra

Virtuella datorer i NVSv2-serien – NV24s med låg prioritet – Dev/Test – Förhandsversion – USA, västra

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV24s v2 med låg prioritet – Dev/Test – Förhandsversion – USA, västra

Az VM NVSv2 Series Windows-NV24s Low Pri-1 Hr-DvTst-Preview-US W

Az VM NVSv2 Series Windows-NV24s Low Pri-1 Hr-DvTst-Preview-US W

ae79e176-5622-4291-9ff1-31e305a717dc

AAD-28329

Virtual Machines

NVSv2-serien Windows

NV12s

NV12s v2

USA, södra centrala

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV12s – Dev/Test – Förhandsversion – USA, södra centrala

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV12s v2 – Dev/Test – Förhandsversion – USA, södra centrala

Az VM NVSv2 Series Windows-NV12s-10 Hrs-DvTst-Preview-US C

Az VM NVSv2 Series Windows-NV12s-10 Hrs-DvTst-Preview-US SC

d8623001-d465-4403-8986-cabc7fc1b6d3

AAD-28364

Virtual Machines

NVSv2-serien Windows

NV12s

NV12s v2

USA, västra

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV12s – Dev/Test – Förhandsversion – USA, västra

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV12s v2 – Dev/Test – Förhandsversion – USA, västra

Az VM NVSv2 Series Windows-NV12s-1 Hr-DvTst-Preview-US W

Az VM NVSv2 Series Windows-NV12s-1 Hr-DvTst-Preview-US W

547dd521-cae6-4466-aff7-96e22d15ad70

AAD-28337

Virtual Machines

NVSv2-serien Windows

NV12s med låg prioritet

NV12s v2 – låg prioritet

USA, södra centrala

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV12s med låg prioritet – Dev/Test – Förhandsversion – USA, södra centrala

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV12s v2 med låg prioritet – Dev/Test – Förhandsversion – USA, södra centrala

Az VM NVSv2 Series Windows-NV12s Low Pri-10 Hrs-DvTst-Preview-US C

Az VM NVSv2 Series Windows-NV12s Low Pri-10 Hrs-DvTst-Preview-US SC

e367d882-1dc8-4edc-8da8-3f761faacde8

AAD-28368

Virtual Machines

NVSv2-serien Windows

NV12s med låg prioritet

NV12s v2 – låg prioritet

USA, västra

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV12s med låg prioritet – Dev/Test – Förhandsversion – USA, västra

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV12s v2 med låg prioritet – Dev/Test – Förhandsversion – USA, västra

Az VM NVSv2 Series Windows-NV12s Low Pri-DvTst-1 Hr-Preview-US W

Az VM NVSv2 Series Windows-NV12s Low Pri-1 Hr-DvTst-Preview-US W

3a2719be-684c-4e18-a9b8-4b1888506ed9

AAD-28330

Virtual Machines

NVSv2-serien Windows

NV6s

NV6s v2

USA, södra centrala

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV6s – Dev/Test – Förhandsversion – USA, södra centrala

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV6s v2 – Dev/Test – Förhandsversion – USA, södra centrala

Az VM NVSv2 Series Windows-NV6s-10 Hrs-DvTst-Preview-US C

Az VM NVSv2 Series Windows-NV6s-10 Hrs-DvTst-Preview-US SC

32278baf-a869-44fe-a348-bf8e72a3e605

AAD-28360

Virtual Machines

NVSv2-serien Windows

NV6s

NV6s v2

USA, västra

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV6s – Dev/Test – Förhandsversion – USA, västra

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV6s v2 – Dev/Test – Förhandsversion – USA, västra

Az VM NVSv2 Series Windows-NV6s-1 Hr-DvTst-Preview-US W

Az VM NVSv2 Series Windows-NV6s-1 Hr-DvTst-Preview-US W

479f5cfc-ccfb-4942-a041-2e999904cadc

AAD-28335

Virtual Machines

NVSv2-serien Windows

NV6s med låg prioritet

NV6s v2 – låg prioritet

USA, södra centrala

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV6s med låg prioritet – Dev/Test – Förhandsversion – USA, södra centrala

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV6s v2 med låg prioritet – Dev/Test – Förhandsversion – USA, södra centrala

Az VM NVSv2 Series Windows-NV6s Low Pri-10 Hrs-DvTst-Preview-US C

Az VM NVSv2 Series Windows-NV6s Low Pri-10 Hrs-DvTst-Preview-US SC

627066c6-4ef9-413d-b3ce-b30f843a23e9

AAD-28361

Virtual Machines

NVSv2-serien Windows

NV6s med låg prioritet

NV6s v2 – låg prioritet

USA, västra

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV6s med låg prioritet – Dev/Test – Förhandsversion – USA, västra

Virtuella datorer i NVSv2-serien med Windows – NV6s v2 med låg prioritet – Dev/Test – Förhandsversion – USA, västra

Az VM NVSv2 Series Windows-NV6s Low Pri-10 Hrs-DvTst-Preview-US W

Az VM NVSv2 Series Windows-NV6s Low Pri-10 Hrs-DvTst-Preview-US W

  • Virtual Machines
  • Services

Tillhörande produkter