Hoppa över navigering

Trafikvyn i Azure Traffic Manager

Inlägg på den 26 september 2017

I trafikvyn kan Azure Traffic Manager-kunder nu se var användarbasen är belägen (till en upplösning på lokal DNS-tolkarnivå), vilken trafikvolym som härrör från dessa regioner och den förväntade svarstiden. Kunderna kan även visa mer detaljerad information om det specifika trafikmönstret från respektive användarbas till de Azure-regioner där kunden har en närvaro. Förutom rådata så får du en kraftfull visualisering i Traffic Manager via Azure Portal. Kunderna kan se användarbasen med relevant information om volymer och svarstider i ett överlägg på en geografisk karta. Där kan de även se hur trafiken flödar från olika geografiska platser till Azure-regioner.

I trafikvyn får kunderna beslutsgrundande information kring att hantera kapaciteten i befintliga Azure-regioner, och vilka Azure-regioner de bör expandera till om användarna ska kunna få en ännu bättre upplevelse. Visualiseringen via Azure Portal gör att kunderna snabbt kan samla in information, visa detaljer om specifika geografiska platser och inspektera trafikflödet från olika regioner visuellt.

Läs mer om trafikvyn för Azure Traffic Manager.

 

Related feedback