Uppdatering för Azure Stream Analytics-verktyg för Visual Studio, april 2019

Inlägg på den 9 april 2019

Här är listan med uppdateringar i april för Azure Stream Analytics-verktyg för Visual Studio.
 

Lokal testning: Stöd för att köra markerade steg lokalt.

Nya funktioner för Stream Analytics-stöd

  • Partitionering av blobutdata efter anpassad datetime
  • Högt utdataflöde till SQL
  • Kompatibilitetsnivå 1.2
  • Fullständigt partitionerade frågor
  • Geospatiala funktioner för Edge-jobb
IntelliSense-stöd för
  • Funktioner för avvikelseidentifiering.
  • Beräkning av anpassad användardefinierad partitionering.
  • Nya SQL-funktioner.

Related feedback