TILLGÄNGLIGT NU

Stöd i Azure Storage Service Encryption (SSE) för Managed Disks

Uppdaterad: 14 juni, 2017

Azure Storage Service Encryption (SSE) har nu stöd för Managed Disks. SSE ger kryptering vid vila och skyddar dina data så att du uppfyller organisationens och olika myndigheters krav på säkerhet och regelefterlevnad.

SSE är aktiverat som standard för alla hanterade diskar, ögonblicksbilder och avbildningar i alla offentliga och tyska regioner. Från och med den 10 juni 2017 krypteras alla nya hanterade diskar, ögonblicksbilder, avbildningar och nya data som skrivs till befintliga hanterade diskar automatiskt vid vila med nycklar som hanteras av Microsoft. Mer information finns på sidan med vanliga frågor och svar om Managed Disks.

Lär dig mer om Managed Disks genom att besöka översikten över Azure Managed Disks och Migrera till Managed Disks.

  • Features