Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Objektreplikering är tillgängligt som offentlig förhandsversion för Azure Blob Storage

Publiceringsdatum: 21 maj, 2020

Objektreplikering är en ny funktion för blockblobar som gör att du kan replikera dina data från din blobcontainer i ett lagringskonto till ett annat var som helst i Azure.

Objektreplikering avblockerar en ny uppsättning vanliga replikeringsscenarier:

  • Minimera latens – låt dina användare använda data lokalt i stället för att utfärda regionsöverskridande läsbegäranden.
  • Öka effektiviteten – gör så att dina beräkningskluster bearbetar samma uppsättning objekt lokalt i olika regioner.
  • Optimera datadistributionen – konsolidera dina data på en enda plats för bearbetning/analys och distribuera endast resulterande instrumentpaneler till dina kontor runtom i världen.
  • Minimera kostnaderna – minimera kostnaderna genom att flytta dina data till arkivering när replikeringen har slutförts, med hjälp av principer för livscykelhantering.

Mer information finns i dokumentationen för Objektreplikering.

  • Features