Azure Standard-SSD:er nu allmänt tillgängliga

Inlägg på den 24 september 2018

Azure Standard SSD Managed Disks är nu allmänt tillgängligt.    

Prissättning |  webbplatsen för Azure Disks  

Vi lanserar nu allmän tillgänglighet för Standard SSD: ett kostnadseffektivt Azure Managed Disks-erbjudande som är optimerat för arbetsbelastningar med lågt IOPS som behöver konsekventa prestanda. 

Standard SSD ger bättre tillgänglighet, konsekvens, tillförlitlighet och svarstid jämfört med vanliga hårddiskar. De passar väl för webbservrar, servrar för program med lågt IOPS, företagsprogram med sporadisk användning och arbetsbelastningar för utveckling och testning. Nu när det finns större Azure Managed Disks-storlekar i förhandsversion kan du även använda Standard SSD för arbetsbelastningar med stordata som kräver högt dataflöde.  

Prissättning för allmän tillgänglighet för Standard SSD Managed Disk-storlekarna E10–E50 börjar gälla den 1 november 2018. Läs bloggen eller dokumentationen om du vill få mer information.