Azure SQL DB Managed Instance-rekommendation för Database Migration Assistant

Inlägg på den 28 november 2018

Azure SQL Database Managed Instance SKU-rekommendation för Database Migration Assistant är nu tillgänglig som förhandsversion.

Utöka omfattningen av miljöutvärderingar för att migrera äldre SQL Server-instanser till Azure SQL Database Managed Instance med den nya Azure SQL Database SKU-rekommendationsfunktionen. Den här funktionen används tillsammans med Data Migration Assistant för att rekommendera lämplig tjänstnivå och storlekskonfiguration för molndatabasen baserat på en befintlig lokal arbetsbelastning. Funktionen är kostnadsfri.

Läs mer

Related feedback