Affärskritisk nivå för hanterad Azure SQL Database-instans

Inlägg på den 31 oktober 2018

Den affärskritiska prestandanivån blir tillgänglig för hanterad Azure SQL Database-instans med start 1 december 2018. Affärskritisk är utformad för verksamhetskritiska affärsappar med höga I/O-krav. Den stöder hög tillgänglighet med den högsta nivån av lagring och beräkningsredundans.

Spara upp till 80 procent på det fullständiga priset inklusive licens när du tillämpar Azure Hybrid-förmån på prissättning för SQL Server och reserverad kapacitet.

  • Hanterad instans
  • Azure SQL Database
  • Services