TILLGÄNGLIGT NU

Standardkonfigurationen för Azure SQL Database ändras snart

Publiceringsdatum: 12 juni, 2019

För att ge optimal prestanda i tjänsten uppdaterar vi regelbundet tjänstens underliggande maskinvara till den senaste generationen.  Nu när den senaste 5:e generationens maskinvara har införts gör vi en ändring av standardkonfigurationen för databaser och elastiska pooler för alla nya Azure SQL-databaser. Från och med 31 maj 2019 blir standardkonfigurationen en vCore-databas eller elastisk pool för generell användning 2 som etableras på 5:e generationens maskinvara.  Om en region har begränsad tillgänglighet av 5:e generationens maskinvara använder standardkonfigurationen den 4:e generationen. Det här är en gradvis ändring som förväntas bli klar 24 juni 2019. 

Ändringen gör att varje ny databas eller elastiska pool kan hantera beräkningsresurser och lagringsresurser oberoende samt dra nytta av ytterligare kostnadsfördelar såsom Azure Hybrid-förmån, reserverad kapacitet och dev/test-prissättning.  Få mer information om den vCore-baserade modellen och prissättning.

Om du föredrar att fortsätta använda den DTU-baserade prissättningsmodellen bör du välja DTU-alternativen från Azure-portalen eller via skript. Om du använder skript för att automatisera skapandet av nya databaser uppdaterar du skripten till att skapa databasen med de DTU-alternativ du vill ha.  Exempelskript finns i vår dokumentation: T-SQL, CLI och PowerShell.

  • Azure SQL Database
  • Services

Tillhörande produkter