Stöd för strömning med Azure SQL Data Warehouse i Azure Databricks.

Inlägg på den 24 september 2018

Azure SQL Data Warehouse-anslutningsappen ger nu stöd för effektiv strömmad skrivning med skalbar struktur för SQL Data Warehouse.

SQL Data Warehouse är ett molnbaserat informationslager för företag som drar nytta av massivt parallell bearbetning för att snabbt köra komplexa frågor över petabyte med data. Informationslagret kan utgöra den främsta källan till företagets visualiseringar och insikter. Kom åt SQL Data Warehouse från Azure Databricks med hjälp av SQL Data Warehouse-anslutningsappen.

Läs mer.

  • SQL Data Warehouse
  • Azure Databricks
  • Services
  • Microsoft Ignite