Hoppa till huvudinnehåll

Azure Site Recovery har stöd för brandväggsaktiverade lagringskonton

Publiceringsdatum: 21 november, 2018

Azure Site Recovery har nu stöd för brandväggsaktiverade lagringskonton.

Du kan replikera virtuella datorer med ohanterade diskar på brandväggsaktiverade lagringskonton till en annan Azure-region för haveriberedskapsscenarier. Du kan också välja brandväggsaktiverade lagringskonton i en målregion som mållagringskonton för ohanterade diskar. 

Du kan begränsa åtkomst till cachelagringskontot genom att endast tillåta att det virtuella källnätverket för de virtuella Azure-datorerna får skriva till kontot. När du använder brandväggsaktiverade lagringskonton behöver du kontrollera att du har aktiverat undantaget Tillåt betrodda Microsoft-tjänster

  • Features