Azure Site Recovery har stöd för brandväggsaktiverade lagringskonton

Inlägg på den 21 november 2018

Azure Site Recovery har nu stöd för brandväggsaktiverade lagringskonton.

Du kan replikera virtuella datorer med ohanterade diskar på brandväggsaktiverade lagringskonton till en annan Azure-region för haveriberedskapsscenarier. Du kan också välja brandväggsaktiverade lagringskonton i en målregion som mållagringskonton för ohanterade diskar. 

Du kan begränsa åtkomst till cachelagringskontot genom att endast tillåta att det virtuella källnätverket för de virtuella Azure-datorerna får skriva till kontot. När du använder brandväggsaktiverade lagringskonton behöver du kontrollera att du har aktiverat undantaget Tillåt betrodda Microsoft-tjänster