Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Stöd i Azure Service Fabric för Docker Compose

Publiceringsdatum: 11 maj, 2017

I Docker används filen docker-compose.yml till att definiera program med flera behållare. Vi vill underlätta för kunder som är vana vid Docker att orkestrera befintliga behållarprogram i Service Fabric, så vi bygger i förhandsversion in ett stöd för Docker Compose i plattformen. Service Fabric kommer att kunna hantera version 3(+) av filen docker-compose.yml. Eftersom det här stödet snart kommer att finnas i förhandsversion kommer det endast att finnas stöd för en delmängd av Compose-direktiven. Du kommer till exempel inte att kunna uppgradera program. Däremot kommer du alltid att kunna ta bort och distribuera program istället för att uppgradera dem.

Läs mer om stödet i Azure Service Fabric för Docker Compose.

  • Service Fabric
  • Features

Tillhörande produkter