Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Azure Security Center-uppdatering – november

Publiceringsdatum: 26 november, 2018

Nätverkskartan för Security Center är allmänt tillgänglig 

Den interaktiva nätverkskartan i Azure Security Center ger dig en grafisk vy med säkerhetsöverlägg som tillhandahåller rekommendationer och insikter som gör dina nätverksresurser säkrare. Med hjälp av kartan kan du se dina Azure-arbetsbelastningars nätverkstopologi och anslutningar mellan dina virtuella datorer och undernät. Med hjälp av kartan kan du få mer detaljerad information om specifika resurser samt rekommendationer för dessa resurser. Mer information finns i Skydda dina nätverksresurser i Azure Security Center

 

Uppdaterad säkerhetsprincip 

Sidan för säkerhetsprinciper uppdaterades för att visa att inbyggda Azure Security Center-principer skapas som Azure-principer. Du kan se parametrarna för var och en av de principer som utvärderas av Azure Security Center och konfigurera befintliga principer som gäller för valda omfattningar (prenumerationer eller hanteringsgrupper). 

 

Ändrad prissättningsmodell 

Prissättningsmodellen för Security Center har ändrats. Security Center Standard har stöd för Azure-resurser som virtuella datorer, appar och SQL-servrar. Mer information finns i Uppgradera till standardnivån i Security Center för ökad säkerhet

 

Behörighetsuppdatering för JIT VM-åtkomst 

JIT VM-åtkomst har en ny behörighetsmodell. Security Center kräver nu läsbehörigheter av användare som försöker få åtkomst till virtuella datorer för att göra det möjligt för kunder att distribuera en RBAC-modell med ”minsta möjliga privilegier”. Mer information om det uppdaterade behörighetsläget finns i Hantera åtkomsten till virtuella datorer med Just-In-Time

 

Tillfällig ändring för anpassningsbara programkontroller

Läget för att framtvinga skydd är tillfälligt inaktiverat för anpassningsbara programkontroller under tiden som ett problem med en mekanism för principtillämpning undersöks. 

 

  • Säkerhetscenter
  • Features
  • Services

Tillhörande produkter