TILLGÄNGLIGT NU

Azure Security Center for IoT är nu tillgängligt

Uppdaterad: 31 juli, 2019

Forskning visar att säkerhetsfrågor är den vanligaste orsaken till att företag och organisationer saktar ner eller pausar sina IoT-distributioner. På grund av de integrationsutmaningar som finns i Sakernas Internet/IoT behöver organisationen säkerhetsverktyg som skyddar hela IoT-lösningen, från enheter och IoT-tjänster till den anslutna molninfrastrukturen och de administratörer som hanterar lösningen. Med Azure Security Center kan organisationen skydda hela sin IoT-lösning med följande funktioner:

  • Azure Security Center använder Microsofts unika hotinformation för att skydda mot nya hot, ge IoT-operatörer och säkerhetsexperter en lista med möjliga hot rankade efter allvarlighetsgrad tillsammans med åtgärder
  • Azure Security Center analyserar säkerhetsriskerna i din lösning, använder branschregelverk och Microsofts säkerhetsexpertis för att ranka de viktigaste säkerhetsförbättringarna för din specifika lösning och tillhandahåller även åtgärder
  • Azure Security Center ger säkerhetsinformation på angivna nivåer till alla användare, förser IoT-operatörer med specifik information om hot och säkerhetsstatus i IoT-gränssnittet och ger säkerhetsexperter möjlighet att visa IoT-information i kontext för alla sina arbetsbelastningar lokalt och i molnet

Mer information från vår GA-blogg

  • Azure IoT Hub
  • Azure IoT Edge
  • Säkerhetscenter
  • Security