Azure Security Center – avancerad hotidentifiering och förebyggande funktioner

Inlägg på den 20 februari 2018

Azure Security Center hjälper till att förhindra, upptäcka och svara på hot, tack vare en ökad insyn i och kontroll över säkerheten hos dina Azure-distributioner. Du kan snabbt se säkerhetsläget för dina Azure-resurser och ställa in säkerhetspolicyer för resurser genom att distribuera, konfigurera och hantera kontroller från Microsoft och dess partnerföretag. Genom att kombinera information från det globala hotlandskapet med aktiviteten i dina Azure-distributioner kan du se fler faktiska hot och färre falsklarm i Security Center. Du får hjälp att upptäcka avancerade hot med en analysdriven identifiering, och du får en heltäckande vy av det totala säkerhetsläget genom att exportera säkerhetsloggarna till din befintliga SIEM-lösning. Security Center skickar prioritetsbaserade säkerhetsvarningar så att du får och kan spåra den viktigaste informationen. Du kan undersöka incidenter med hjälp av granskningsdata och du får rekommendationer för åtgärder och återställning.

Läs mer om fördelarna med Security Center

Läs mer om Context Alerts (Kontextavisering) som hjälper dig att undersöka hot i Security Center.

 

  • Säkerhetscenter
  • Features