Hoppa över navigering
FÖRHANDSVERSION

Azure Security Center – avancerade integreringar med export av rekommendationer och aviseringar

Publiceringsdatum: 04 november, 2019

I syfte att möjliggöra scenarier på företagsnivå ovanpå Security Center går det nu att använda Security Center-aviseringar och -rekommendationer på fler platser utöver Azure-portalen och API:et. Dessas kan exporteras direkt till en händelsehubb eller till Log Analytics-arbetsytor. Här är några arbetsflöden som du kan skapa för de här nya funktionerna:

  • Med export till Log Analytics-arbetsyta kan du skapa anpassade instrumentpaneler med PowerBI.
  • Med export till Event Hub komme rdu att kunna exportera Security Center-aviseringar och -rekommendationer till dina tredjeparts-SIEM, till en tredjepartslösning i realtid eller till Azure Data Explorer.

Läs mer

  • Säkerhetscenter
  • Security

Tillhörande produkter