TILLGÄNGLIGT NU

Stöd för Azure Monitor-loggar för Azure SQL Data Warehouse

Uppdaterad: 12 november, 2018
Nu ger Azure SQL Data Warehouse bättre insikter i analytiska arbetsbelastningar med direkt integrering i diagnostikloggar i Microsoft Azure Monitor. Med de nya funktionerna kan utvecklare analysera arbetsbelastningarnas beteende under en längre tidsperiod och fatta välunderbyggda beslut med frågeoptimering och kapacitetshantering.
 
I diagnostikloggarna i Azure Monitor kan du ange anpassningsbara kvarhållningsperioder genom att spara loggarna till ett lagringskonto för granskning. Det går även att strömma loggar till händelsehubbar för telemetriska insikter i nära realtid samt analysera loggar genom att använda Azure Log Analytics med loggfrågor. Diagnostikloggarna består av telemetriska vyer av ditt informationslager. Vyerna som motsvarar de oftast använda DMV:erna för prestandafelsökning i SQL Data Warehouse.
 
I denna första version har vi möjliggjort vyer för följande:
Mer information om stöd för Azure Monitor-loggar för SQL Data Warehouse finns i blogginlägget.
  • SQL Data Warehouse
  • Features
  • Services

Related Products