Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Nu har kunder med Betala per användning tillgång till sina Azure Marketplace-debiteringar i Azure Cost Management.

Publiceringsdatum: 29 juli, 2019

Vi är glada att tillkännage förhandsversionen av Azure Marketplace-debiteringar i vårt kostnadsanalysverktyg för kunder med Betala per användning. Som en del av den här förhandsversionen kan du nu analysera dina Marketplace-debiteringar jämte dina kostnader för Azure-tjänster i Kostnadsanalys, och stämma av din faktura för Azure Marketplace med både Kostnadsanalys och ett nytt API för nedladdning av en CSV-fil med användningsdata.

Analysera Marketplace-debiteringar tillsammans med Azure-tjänster

Med den här förhandsversionen introducerar vi en ny egenskap i Kostnadsanalys kallad ”Typ av utgivare”, som du kan använda för att gruppera och/eller filtrera dina kostnader baserat på dina Azure- eller Marketplace-debiteringar. Observera att debiteringarna kan ha olika faktureringscykler. Välj därför en vy över kalenderdatum i datumväljaren när du analyserar Azure-tjänster och Marketplace tillsammans.

image

Stäm av din faktura genom att analysera Marketplace-debiteringar

Marketplace-fakturavy i Kostnadsanalys

Kunder som har köpt Marketplace-resurser får en separat faktura för dessa debiteringar. För att göra det enklare att analysera dessa fakturor har vi lagt till en Marketplace-fakturavy i datumväljaren. Du kan analysera debiteringarna för en särskild faktura i den här vyn.

image

API för nedladdning av en CSV-fil med användningsdata från Marketplace

Den här förhandsversionen innehåller ett nytt API som du kan använda för att ladda ned en CSV-fil över din användning baserat på Marketplace-debiteringarna för en viss faktura. Mer information om hur du använder det här API:et finns i Swagger-specifikationerna för Azure REST-API:et. Mer information om programmering med Azure Cost Management finns i Swagger-specifikationerna för Cost Management och Consumption.

Enhetliga kostnadsdimensioner för både Azure-tjänster och Marketplace

Som en del av den här versionen har dina Cost Management-data konsoliderats i en enhetlig uppsättning kostnadsdimensioner som du kan använda både med Azure-tjänster och Marketplace. Den här sammanslagningen gör att du kan analysera debiteringar för Azure-tjänster och Marketplace tillsammans. Mer information om ändringarna som gjorts för att möjliggöra den här sammanslagningen finns i dokumentationen här.

Följ oss på Twitter på @AzureCostMgmt och håll dig uppdaterad om spännande Cost Management-nyheter.

  • Microsoft Cost Management
  • Features

Relaterade uppdateringar

Tillhörande produkter