Hoppa till huvudinnehåll

Ändrade mätar-ID:n för Azure Maps Standard S1-transaktioner

Publiceringsdatum: 20 september, 2019

Med början den 1 november 2019 kommer vissa mätar-ID:n för Azure Maps Standard S1-transaktioner att ändras.

Prissättningen påverkas inte, men faktureringsrutiner som använder dessa mätar-ID:n måste uppdateras:

 

Tjänstnamn

Typ av tjänst

Gammalt resursnamn

Nytt resursnamn

Gammalt EA-produktnamn

Nytt EA-produktnamn

Regionnamn

Gammalt resursmätar-ID

Nytt resursmätar-ID

Azure Maps

 

Standard S1 – tjänsttransaktioner

Standard S1 – renderingstransaktioner

Azure Maps – Standard S1 – tjänsttransaktioner

Azure Maps – Standard S1 – renderingstransaktioner

Globalt

2948840c-5e25-4d57-9893-f63925a0e709

f4560718-c8a9-4eca-b0f6-cf6176ceae37

Azure Maps

 

Standard S1 – tjänsttransaktioner

Standard S1 – routningstransaktioner

Azure Maps – Standard S1 – tjänsttransaktioner

Azure Maps – Standard S1 – routningstransaktioner

Globalt

2948840c-5e25-4d57-9893-f63925a0e709

6396da63-966b-4a02-bd83-ae463d505299

Azure Maps

 

Standard S1 – tjänsttransaktioner

Standard S1 – söktransaktioner

Azure Maps – Standard S1 – tjänsttransaktioner

Azure Maps – Standard S1 – söktransaktioner

Globalt

2948840c-5e25-4d57-9893-f63925a0e709

dd8d7fd8-5788-4a12-8cc8-6c27fdeffb49

Azure Maps

 

Standard S1 – tjänsttransaktioner

Standard S1 – trafiktransaktioner

Azure Maps – Standard S1 – tjänsttransaktioner

Azure Maps – Standard S1 – trafiktransaktioner

Globalt

2948840c-5e25-4d57-9893-f63925a0e709

2fcb8c35-056b-4ea9-bbc6-2375b5cff409

  • Azure Maps
  • Services

Tillhörande produkter