Microsoft Azure Machine Learning-tjänsten är nu tillgänglig

Inlägg på den 4 december 2018

Tjänsten Azure Machine Learning är en molntjänst som gör det möjligt för utvecklare och dataforskare att snabbt och enkelt skapa, träna och distribuera Machine Learning-modeller är nu allmänt tillgänglig.

Med tjänsten Azure Machine Learning Service kan du:

  • Skapa modeller snabbare med automatiserad maskininlärning.
  • Träna modeller med automatiskt konfigurerad molnberäkning från valfri Python-miljö med dina favoritramverk med öppen källkod.
  • Hantera arbetsflöden från slutpunkt till slutpunkt för maskininlärning och enkel distribution till molnet och gränsenheter.

Mer information om prissättning finns på prissättningssidan för Azure Machine Learning-tjänsten

Mer information om funktioner finns på produktsidan för Azure Machine Learning-tjänsten