Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Azure Machine Learning – uppdateringar i offentlig förhandsversion för oktober 2022/Ignite

Publiceringsdatum: 12 oktober, 2022

Nya funktioner som nu finns i offentlig förhandsversionen innehåller funktioner för att stödja pipelines och modeller i AzureML-arbetsytor och förkorta träningstider, samt minska konfigurationskostnader med de senaste tillgängliga och kompatibla versionerna av träningsprogramvara för PyTorch.

  1. Använd AzureML-register för att dela ML-pipelines och -modeller mellan team och arbetsytor: Med den här funktionen får du åtkomst till samarbete mellan arbetsytor i MLOps. Datavetenskapsteam inom en organisation kan nu samarbeta för att skapa register, publicera pipelines och modeller samt stödja modeller i utvecklings-, test- och produktionsmiljöer. 
  2. Optimera träningen med Azure Container för PyTorch: Den här funktionen är den senaste PyTorch-miljön och den är optimerad för stora arbetsbelastningar med djupinlärning. Den här enkla, fristående miljön ger dig snabbare träning till lägre kostnader och på kortare tid. 
  • Azure Machine Learning
  • Features
  • Microsoft Ignite

Tillhörande produkter