Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Azure Machine Learning – uppdateringar i offentlig förhandsversion för november 2022

Publiceringsdatum: 09 november, 2022

De nya funktionerna som nu är tillgängliga i den offentliga förhandsversionen omfattar möjligheten att läsa Delta Lakes i färre steg, läsa URI:er för datalager, felsöka och övervaka träningsjobb samt utföra en mängd olika typer av dataomvandling.

  • Aktivera Delta-stöd för tabelldatamängder: Nu kan du läsa en Delta Lake direkt från en Azure Machine Learning MLTable utan att använda Spark-kluster. 
  • Läsa URI:er för AzureML-datalager i pandas/dask (via fsspec-integrering): Du kan nu använda Pandas, Dask, DVC och andra Python-bibliotek (som accepterar filobjekt) för att läsa URI:er för Azure Machine Learning-datalager som pekar på registrerade datalager eller datatillgångar. 
  • Felsöka och övervaka träningsjobb: Du kan nu snabbt reservera nödvändiga beräkningsresurser, komma åt jobbcontainrar, övervaka träningsjobb och felsöka jobbet via en fjärranslutning – allt med hjälp av Azure Machine Learnings interaktiva utbildningsupplevelse. 
  • Konfigurera AzureML Spark för dataomvandling: Du kan nu utföra alla typer av dataomvandling i Azure Machine Learnings ekosystem innan du tränar maskininlärningsmodellen. Du kan köra både anslutna och hanterade Spark-upplevelser, och den här funktionen tillhandahåller fantastisk flexibilitet när du utför dataomvandlingar. 
  • Azure Machine Learning
  • Features

Tillhörande produkter