Azure Logic Apps – anslutningsapp för Workday Human Capital Management

Inlägg på den 27 oktober 2017

Med Azure Logic Apps kan kunderna ansluta appar, data och enheter var som helst, både lokalt och i molnet. Med den nya Logic Apps-anslutningsappen för Workday Human Capital Management blir det enkelt att skapa arbetsflöden för hantering av viktiga HR-uppgifter. När en medarbetarpost till exempel skapas eller uppdateras i Workday kan du använda Logic Apps till att initiera ett antal åtgärder baserat på händelsen. Du kan ange åtgärder för att:

·        etablera autentiseringsuppgifter i Azure Active Directory

·        skicka en begäran för godkännande om en ny dator till den anställdas chef

·        skapa en Service Now-begäran om att behandla ärendet med den nya datorn.

 

Det här kan du enkelt göra i den visuella designern i Logic Apps. 

Läs mer.