Windows SHA-2-signeringsdatumet för Azure Log Analytics-agenten har förlängts

Publiceringsdatum: 11 maj, 2020

Azure Log Analytics-agenten för Windows kommer uteslutande att använda SHA-2-signering från och med den 17 augusti 2020. Detta datum har förlängts från den 18 maj 2020 för att ge kunder mer tid att förbereda sig.

Ändringen påverkar kunder som använder Log Analytics-agenten i ett äldre operativsystem som en del av en Azure-tjänst (Azure Monitor, Azure Automation, Uppdateringshantering i Azure, Ändringsspårning i Azure, Azure Security Center, Azure Sentinel och Windows Defender ATP).

Den här ändringen kräver inga åtgärder från din sida, såvida du inte kör agenten i en äldre operativsystemversion (Windows 7, Windows Server 2008 R2 eller Windows Server 2008). Kunder som har en äldre operativsystemversion måste installera de senaste tjänstuppdateringarna och korrigeringarna på sina datorer före den 17 augusti 2020. Annars kommer deras agenter att sluta skicka data till deras Log Analytics-arbetsytor.

Läs mer om kraven för SHA-2-kodsignering för Windows.

  • Log Analytics
  • Azure Monitor
  • Automation
  • Security Center
  • Azure Sentinel
  • Management
  • Operating System
  • Security