TILLGÄNGLIGT NU

Förbättringar av Azure Key Vault-tjänsten är nu tillgängliga

Published date: 19 maj, 2020

Azure Key Vault är en enhetlig tjänst för hantering av hemligheter, certifikat och krypteringsnycklar som baseras på FIPS-verifierade HSM:er (Hardware Security Modules).

Här är några av förbättringarna:

  • Förbättrad säkerhet med Private Link – en valfri kontroll som gör att du kan komma åt ditt nyckelvalv via en privat slutpunkt i det virtuella nätverket. Trafik mellan ditt virtuella nätverk och nyckelvalvet över Microsofts stamnät, vilket ger ytterligare skydd.
  • Fler alternativ för BYOK – En del av våra kunder genererar nycklar utanför Azure och importerar den i Key Vault för att uppfylla deras regelkrav eller för att få en central plats för att generera nycklar. Nu kan du förutom nCipher nShield-HSM:er även generera dina nycklar med SafeNet Luna-HSM:er eller Fortanix SDKMS. Dessa tillägg finns som förhandsversion.
  • Roteringen av hemligheter har förenklats – meddelanden för nycklar, hemligheter och certifikat gör att du kan ta emot händelser vid varje punkt i livscykeln för dessa objekten och definiera anpassade åtgärder. En vanlig åtgärd är att rotera hemligheter enligt ett schema för att begränsa effekten om autentiseringsuppgifter exponeras. Se den nya självstudien.

Läs mer

  • Key Vault
  • Services
  • Microsoft Build

Related Products