Hoppa över navigering
FÖRHANDSVERSION

Azure IoT Hub – nya funktioner för enhetsetableringstjänsten

Publiceringsdatum: 24 september, 2018

Enhetsetableringstjänsten är en funktion i IoT Hub som ger kunderna möjlighet att etablera och registrera IoT-enheter i stor skala på ett säkert sätt.

Den senaste stora vågen av funktioner för att automatisera enhetsetablering finns nu tillgänglig som förhandsversion. Vi har mottagit er feedback om Device Provisioning Service, genomfört ändringar och skapat funktioner, och är nu glada att kunna göra följande funktioner tillgängliga som förhandsversion:

·         Ökad gräns för antalet lagrade CA-certifikat

·         Ökad gräns för antal registreringar

·         Stöd för symmetrisk nyckelattestering

·         Stöd för återetablering

·         Allokeringsregler på registreringsnivå

·         Anpassad allokeringslogik

Läs mer.

  • IoT Hub Device Provisioning-tjänst
  • Services