Azure IoT Hub – nya funktioner i tjänsten för enhetsetablering

Inlägg på den 24 september 2018

Tjänsten för enhetsetablering är en funktion i IoT Hub som gör att kunderna kan etablera och registrera IoT-enheter på stor skala på ett säkert sätt.

Den senaste stora lanseringen av funktioner för att automatisera enhetsetablering finns nu som förhandsversion. Vi har läst er feedback om Device Provisioning Service, infört ändringar, skapat nya funktioner och är glada att kunna göra följande funktioner tillgängliga som förhandsversion:

·         Höjd gräns för antalet lagrade CA-certifikat

·         Höjd gräns för antalet registreringar

·         Stöd för attestering med symmetrisk nyckel

·         Stöd för återetablering

·         Regler för allokering på registreringsnivå

·         Anpassad allokeringslogik

Läs mer.

Related feedback