TILLGÄNGLIGT NU

Azure IoT Hub Device Provisioning-tjänst – uppdatering i juni 2019

Publiceringsdatum: 02 augusti, 2019

Azure IoT Hub Device Provisioning-tjänst – uppdatering i juni 2019

Azure IoT Hub Device Provisioning Service June 2019 är nu tillgängligt. Fokus ligger på en bredare förbättring av etableringsgränssnittet och färre begränsningar.

  • Stöd för överföring av extra data mellan enhet och DPS

Med den här funktionen kan enhet och DPS skicka ytterligare data till varandra. Ibland behöver DPS mer data från enheter för att kunna etablera dem till rätt IoT Hub, och dessa data måste skickas från enheten. DPS kan också returnera data till enheten för att möjliggöra logik på klientsidan.

Använd den här funktionen som en förbättring av anpassad tilldelning. Ett exempel är om du vill tilldela dina enheter baserat på enhetsmodell utan mänsklig interaktion. Konfigurera enheten så att modellinformation rapporteras som en del av registeranropet. DPS skickar enhetens information till webhook för anpassad tilldelning, och din funktion kan avgöra vilken IoT Hub som enheten ska gå till när den får information om enhetsmodell. Om webhook vill returnera data till enheten skickar den data tillbaka som en sträng i webbhook-svaret.

Den här funktionen är också tillgänglig i klient-SDK:erna för C, C#, JAVA och Node.js.

 

  • Stöd för symmetrisk nyckel i IoT Edge

Nu kan attestering av symmetrisk nyckel användas för IoT Edge-enheter både vid individuell registrering och gruppregistrering. Denna ändring gör att om du anger TRUE för alternativet ”is IoT Edge device” i attestering av symmetrisk nyckel, markeras alla enheter som är registrerade i den registreringsgruppen som IoT Edge-enheter.

 

Den nya attesteringsfunktionen för IoT Edge-enhet rekommenderas för användning i utvecklarscenarier där du vill komma igång snabbt innan du väljer ett säkrare element.

  • Smidigare registrerings-ID

Vi har tagit bort flera restriktioner för registrerings-ID och tillåter nu även versaler, så att registrerings-ID inte längre är skiftlägeskänsligt. Det kan vara alfanumeriskt med gemener eller versaler och kan innehålla specialtecken som kolon, punkt, understreck och bindestreck.

Som alltid tackar vi våra kunder för kommentarer och feedback. Microsofts tekniker och Azure IoT-communityexperter besvarar produktrelaterade frågor på vårt MSDN-forum och utvecklingsfrågor på Stack Overflow. Vi välkomnar även produktfeedback och förfrågningar om nya funktioner.

 

  • Features
  • Services