TILLGÄNGLIGT NU

Azure IoT Edge-stöd i Azure DevOps Project och Azure Pipelines

Uppdaterad: 09 augusti, 2019

Vi är stolta över att se hur fler och fler kunder använder Azure IoT Edge för att paketera molnarbetsbelastningar i standardcontainrar och distribuera dem till IoT Edge-enheter, och vi är glada att meddela att IoT Edge-stöd i Azure DevOps Project och Azure Pipelines är allmänt tillgängligt. Utvecklare kan enkelt konfigurera CI/CD-pipelines för dina IoT Edge-projekt baserat på bästa praxis. Exempel på några huvudfunktioner är:

  • Skapa IoT Edge-modulavbildningar för din målplattform med alternativ i en listruta
  • Skicka IoT Edge-modulavbildningar till Azure Container Registry, Docker Hub eller egna lokala register
  • Generera IoT Edge-distributionsmanifest för flera miljöer med variabler
  • Distribuera IoT Edge-moduler i stor skala i din produktions-pipeline
  • Initiera ett nytt IoT Edge-projekt med rekommenderade bästa praxis för CI/CD med några få klick med Azure DevOps Project för Azure IoT Edge

 

Med våra rekommenderade metodtips för CI/CD med IoT Edge kan du skapa ett IoT Edge DevOps-projekt med några få klick. Du får bland annan möjlighet till:

  • Enhetstestning av IoT Edge-modulkod i din bygg-pipeline
  • Flera distributionssteg för utvecklings-, kvalitetskontroll- och produktionsändamål
  • Öppningstest för att verifiera modulen och återställa distributionen i varje produktionsfas

 

Läs allt om de tekniska funktionerna i IoT Edge i utvecklarguiden för IoT Edge. Gå vidare till Azure DevOps-projekt för IoT Edge och börja utveckla dina egna IoT Edge-lösningar med Azure DevOps!

  • Azure IoT Edge
  • Features

Related Products