TILLGÄNGLIGT NU

Uppdateringar av jobb- och måttfunktionen i Azure IoT Central – maj 2020

Publiceringsdatum: 12 juni, 2020

Förbättrad övervakning av enhetshälsa

En ny uppsättning mått hjälper dig att enkelt diagnostisera och övervaka hälsan och användningen av ditt IoT Central-program och de enheter som är anslutna till det. Nu kan du se och övervaka antalet enheter som är anslutna till programmet och visa mått på läsningar och skrivningar av enhetsegenskaper via Azure Monitor.

Vi kommer att fortsätta att lägga till fler mått och utöka funktionerna med diagnostikloggar, så att du enkelt kan isolera problem och övervaka ditt program.

 

Jobbförbättringar

Nu tar funktionen Exportera program med jobbdefinitioner när du exporterar från ditt befintliga program till ett nytt program.

Dessutom visar resultatskärmen Jobb en kolumnväljare så att du kan välja vilka kolumner som ska visas. De valda kolumnerna bevaras mellan olika sessioner och användare.

  • Azure IoT Central
  • Features

Tillhörande produkter