Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Azure IoT Central – uppdateringar för april 2020

Publiceringsdatum: 14 maj, 2020

Förbättrad dialogruta för att skapa enheter

Dialogrutan Skapa en ny enhet har omarbetats så att det är lättare att förstå vad som behövs för att lägga till en ny enhet. Dialogrutans användargränssnitt är enklare och den har tydligare åtgärder och länkar till dokumentation. Den här uppdateringen har efterfrågats av kunder som tyckte att den befintliga upplevelsen inte var tillräckligt intuitiv och att den ofta resulterade i oavsiktliga enheter utan koppling.

Förbättringar av programetablering

Etablera enheter snabbare och snabba upp dataöverföringen från dem med det optimerade arbetsflödet för IoT Central-programetablering. Skapa ett program från någon av de branschspecifika programmallarna för snabbt resultat.

Jobbförbättringar

I den uppdaterade jobbmiljön i IoT Central kan du köra om ett jobb när en enhet misslyckas, och även köra flera jobb parallellt. Du har bland annat tillgång till filtreringsfunktioner för listan med jobb och enhetslistan för pågående jobb.

Uppdaterade webhook-åtgärder i regler

Nyligen skapade webhook-åtgärder i IoT Central-regler har ett nytt nyttolastformat som matchar IoT Centrals offentliga API. Den här formatändringen påverkar alla nya webhook-åtgärder. Befintliga webhook-åtgärder använder det gamla formatet. Mer information finns i Skapa webhook-åtgärder med regler i Azure IoT Central.

Förbättringar av dokumentationen för enhetsutvecklare

Vi har uppdaterat självstudien Skapa och ansluta ett klientprogram med ytterligare vägledning om enhetsanslutningsbegrepp såsom kommandohantering och implementering av enhetsegenskaper. I den här självstudien får du mer information om meddelandenyttolaster och hur de relaterar till enhetsmallen. Vi har också lagt till en Python-version av den här självstudien.

Vi har också uppdaterat vår vägledning kring versionshantering av enhetsmallen för att klargöra hur äldre enheter kan fortsätta att fungera med en schemaversion som de förstår, medan nyare eller uppdaterade enheter använder en senare schemaversion.

  • Azure IoT Central
  • Features

Tillhörande produkter