Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Azure IoT Central – Nya funktioner för april 2020

Publiceringsdatum: 14 maj, 2020

Visa platshistorik från slutpunkt till slutpunkt på en karta

Platshistoriken på kartrutor visar nu datapunkter för hela det valda tidsintervallet. Tidigare visade kartrutorna de senaste 100 punkterna, vilket inte alltid täckte in hela intervallet. Nu tar vi upp till 100 datapunkter från hela tidsintervallet så att det blir lättare att överskåda hela resan, även under en veckolång period.

Förbättrade felsidor

Vi har omarbetat 404-felsidan så att du kan lösa problem utan att behöva kontakta supporten. Ny feltext förklarar varför felsidan visas, och den nya me-kontrollen hjälper autentiserade användare att växla konto om det behövs.

Stöd för [Any]-värde för händelsetyp i regler

Utlös en regel för händelsetelemetri, oavsett nyttolast, med de nya förbättrade reglerna i IoT Central. I den här versionen kan du definiera regelvillkoret att utlösas med händelsetelemetri genom att ange villkorsvärdet ”Any”.

Klickbara länkar för URL:er som skickas som telemetri och bildåtergivningsstöd på panel för senast kända värde

Om din enhet skickar en URL i ett telemetrimeddelande kan du nu visualisera den på en instrumentpanel som en klickbar länk på paneler för senast kända värde, händelser eller egenskaper. När du klickar på länken öppnas URL:en på en ny flik i webbläsaren. Om URL:en refererar till en bild kan instrumentpanelen återge bilden på panelen för senast kända värde. Om du vill använda den här funktionen ändrar du inställningen Visa som för telemetrin i panelkonfigurationsrutan. Bildåtergivning har för närvarande endast stöd för oskyddade slutpunkter.

  • Azure IoT Central
  • Features

Tillhörande produkter