Hoppa till huvudinnehåll

Förhandsversionen av Azure HDInsight API 2018-06-01 dras tillbaka den 30 november 2024

Publiceringsdatum: 09 december, 2021

Microsoft lanserar en ny Azure HDInsight API-version som förenklar och uppdaterar API-designen. Det nya API:et 2021-06-01 innehåller funktioner som att skapa kluster med tillgänglighetszoner, stöd för privat länk och konfiguration av privata slutpunkter. I och med dessa nya förbättringar kommer förhandsversionen av Azure HDInsight API 2018-06-01 att dras tillbaka den 30 november 2024.

Nödvändig åtgärd
Börja använda det nya API:et genom att följa stegen i Azure HDInsight REST API innan den 30 november 2024.  Efter den 30 november 2024 kommer versionen 2018-06-01-preview inte att fungera.

Några viktiga API-ändringar som du behöver uppdatera är:

  • Ändra platsegenskapen så att den är obligatorisk istället för valfri.
  • Ta bort vmzises och vmsize_filters.
  • Byta namn på två befintliga egenskaper så att de skriva ihopsatta.

Hjälp och support
Om du har ett supportavtal och behöver teknisk hjälp kan du skapa en supportbegäran.  

  • HDInsight
  • Pricing & Offerings
  • SDK and Tools
  • Services
  • Open Source

Tillhörande produkter