Hoppa till huvudinnehåll

Azure HDInsight är nu tillgängligt i Kina, norra 2

Publiceringsdatum: 14 november, 2018

Azure HDInsight är nu tillgängligt i Kina, norra 2. Totalt finns det tre tillgängliga regioner i Kina: Kina, östra; Kina, norra och Kina, norra 2. 

Azure HDInsight är en fullständigt hanterad molntjänst som gör det enkelt, snabbt och kostnadseffektivt att bearbeta enorma datamängder. Kunderna kan använda de populäraste ramverken med öppen källkod som till exempel Hadoop, Spark, Hive, Interactive Query (LLAP), Kafka, Storm, HBase och Microsoft R Server. 

Mer information finns i Azure HDInsight-dokumentationen.

  • HDInsight
  • HDInsight Linux
  • Regions & Datacenters

Tillhörande produkter