Azure HDInsight är nu tillgängligt i Kina, norra 2

Inlägg på den 15 november 2018

Azure HDInsight är nu tillgängligt i Kina, norra 2. Totalt finns det tre tillgängliga regioner i Kina: Kina, östra; Kina, norra och Kina, norra 2. 

Azure HDInsight är en fullständigt hanterad molntjänst som gör det enkelt, snabbt och kostnadseffektivt att bearbeta enorma datamängder. Kunderna kan använda de populäraste ramverken med öppen källkod som till exempel Hadoop, Spark, Hive, Interactive Query (LLAP), Kafka, Storm, HBase och Microsoft R Server. 

Mer information finns i Azure HDInsight-dokumentationen.

Related feedback