UTVECKLAS

Azure FXT Edge Filer (Avere Update)

Uppdaterad: 23 januari, 2019

Vi utvecklar en uppdaterad FXT Edge Filer-apparat. Den nya maskinvaran blir en Microsoft Azure-apparat och ska underlätta lagringsoptimeringen i hybridbaserade HPC-datamiljöer. 

Den omarbetade maskinvaran kommer att dra nytta av tekniken i Avere-programvara för att göra nätverksanslutna lagringsmiljöer snabbare och utöka åtkomsten till Azure Blob. Den kommer att förbättra befintliga användningsscenarier för NAS-optimering och lagringsgatewayer med ännu större cachestorlekar och DRAM. 

Läs mer

  • Avere vFXT for Azure
  • Blob storage
  • Services