Visual Studio 2017-verktyg för Azure Functions

Inlägg på den 12 maj 2017

De här verktygen kommer att vara tillgängliga som en utökning av förhandsversionen av Visual Studio 2017 Update 3, så att utvecklare kan skapa förkompilerade C#-klassbibliotek och distribuera dem som Azure-funktioner. Med de här nya funktionerna kan kod som skrivits för Azure Functions behandlas som all annan kod som skrivs i Visual Studio. Utvecklare kan använda sig av tillägg från tredje part, testramverk, kontinuerliga integreringssystem och mycket annat, och smidigt integrera Azure Function-utvecklingen i sin normala utvecklingsrutin.

Läs det här blogginlägget om du vill veta mer.