Azure Functions, Python-stöd finns i förhandsversion

Inlägg på den 4 december 2018

Azure Functions har nu stöd för Python-utveckling med Python 3.6 i körmiljön för Functions 2.0 (plattformsoberoende). Använd din Python-kod och -beroenden i Linux-baserade Functions, eller skapa/publicera en Docker-container, samtidigt som du får ett heltäckande utvecklingsgränssnitt – skapa, felsök/testa, publicera – med lokala verktyg, till exempel Functions CLI och VS Code.

Läs mer

 

 

Related feedback