Azure Functions—Key Vault-integrering

Inlägg på den 28 november 2018

Azure Functions-utlösare kan nu förlita sig på Key Vault, så att du kan hantera fler hemligheter. Det var en vanlig metod att lagra nycklar, hemligheter eller lösenord i appinställningen i funktionsappen eller att programmässigt hämta dessa värden från Key Vault från kod. Nu kan du använda en referens till ett Key Vault-värde från appinställningar i Functions, som baseras på ID:t och versionen för det värdet. Det gör det enklare att hantera känsliga data eftersom de nu är centraliserade på Key Vault och att skapa säkrare appar med Functions.

Läs mer

Related feedback